وسعت جهان در یک نگاه کوتاه

:: وسعت جهان در یک نگاه کوتاه

وسعت جهان در یک نگاه کوتاه

در هر مبحث اولین صفحات آن به تاریخ و گذشته آن موضوع  اختصاص می یابد و مخاطبان در هر مبحث علمی و فلسفی و نجومی ، با نحوه ی شکل گیری فرضیه ها و نظریات قبلی و سیر تاریخی آن ها در گذر زمان، بیش از هر مطلب دیگری نیاز دارند. جهت اطلاع  این متن یک فرضیه ابداعی هست ممکن است این روش ابداعی برای شما کسل کننده وحوصله همراهی را نداشته باشید... بدین لحاظ در بخش نخستین از مجلات علمی و نجومی استفاده کردیم  تا مخاطب ابتدا با واقعیت های نجومی آشنا شود تا بتواند در ادامه ما را تحمل کند ...والبته این ما گفتن معناهای بسیاری دارد، چون انسان به این عادت دارد که دیگران رو مورد قضاوت و بررسی قرار بدهد خودشان را جدا از انسان های دیگر بداند ،اما ما در این سفر جدا از دیگران نیستیم. با ما در این سفر همراه باشیدتا جای که امکان دارد ازگفتار چند پهلو و کشدار صرف نظرکنیم بهتر هست  دراز نویسی و طول دادن به موضوع کار نوشتن را دو چندان می کند ، در آن صورت مطالب سنگین و  غیر قابل فهم میگردد و به آسانی سر در موازین عقل فرود نمی آورد...سامان دادن تأویل هستی وتأویل انسان ...شناگری ماهر را می طلبد ، در دریای خروشان امواج و کائنات شنا کند، تنظیم متن بدون پیش فرض و الگوبرداری از اصول نگارشی متعارف کار دشواری هست . بحث فضا و زمان در نوع خود پیچیده و پیوند دادن کلمات هم آسان نیست ، سخن گفتن در مورد فضا وزمان پیچ در پیچ  وگره در گره است به آسانی رام کسی نمی شود ...پس از ورود به بحث تکیه گاه ها ازدست  می رود ،بدون اینکه فضا و زمان در نظر گرفته شود همه تکیه گاه ها یکی پس از دیگری فرو می ریزد و یا لرزان میشود... دربخش اول از امواج سخن گفته شده است بسیار مطالب سنگین و جمع بندی موضوع کار سختی هست . اگر امکان داشت از ورود به بحث موجها صرف نظر می شد..اما برای توضیح و گشودن گره ها تسطیح نا همواریها الزامی بود که اشاره گذرا به امواج بشود...در بخش دوم ازیک  چگالی خارق العاده سخن گفته میشود که خواننده را متعجب خواهد کرد و ما را متهم به اغراق گوی خواهند نمود در صورتی که ازآن چگالی در مجلات  نجومی  نام برده شده است منتها دریک مبحث دیگر که مربوبط به جرم و چگالی سیاه چاله های  کهیانی بوده است... در این متن با احتیاط وامانتداری  و بدون دست کاری وزن و چگالی آن در بحث دیگر به کار گرفته شده است ... دربخش دیگری  ازیک ماده تاریک و یک اقیانوس سفید شیری سخن به میان آمده است که ظاهراً تا جایکه اطلاع  حاصل شده است برای اولین بار از چنین ماده ای نام برده می شود، در بخش دیگری، موضوع بحث شاعرانه می شود که در آنجا از جاذبه با تعریف ازجنس محبت نام برده می شود که اگر از جمله مناسب تری استفاده می شد بهتر بود ... اما این هم در نوع خود از ابداعات  بود که جاذبه (از جنس محبت ) نوشته شده است ... من حیث المجموع اهداف موضوع بیشتر ژرفا بخشیدن به تفکر مخاطب است مشکل عمده به دست آوردن  کلید فهم  است ...وقتی کلید به دست افتاد  و هر کس می تواند در حدود فهم و ذوق خود به تماشای جهان بنشیند......به امید آن روزی که بحث علمی فضا و زمان به زبان منطق ریاضی که حقایق آشکار و انکار ناپذیر است...توسط علمای نجوم  پایان پذیرد. و آن روز بزرگترین جشن زمینی بشریت خواهد بود ... چیده مان  زندگی بشر شکل واقعه ای تری خواهد گرفت ... امید که آن روز آسایش انسانها تضمین کننده ی آرامش شان باشد ...معهذا  تمام معایب متن و ابداعات مصنوعی و پارادوکسیکال را  قبول داریم که اشکالات فراونی وجود دارد . درپاره ی موارد  اصطلاحات بکار برده شده  و بهم ریختگی ها آشکارا عمق بیسوادی نگارنده را نشان می دهد که از این بابت پوزش می طلبیم، دست تک تک شما را می فشاریم ، امیدواریم با رهنمودها و نقد های سازنده خودتان  ما را یاری فرماید. تا برای گشودن طلسم رمز آلود فضا و زمان گامی برداشت شود ...انتقاد یک موهبت الهی است ،از طرف شما... ودرمانگر تباهی است ،برای ما...در پایان از دوست عزیزم جناب آقای همرنگ که منّتی عظیم برمن نهاد و این اوراق را از صدر تا ذیل با حوصله و دقت از نظر گذرانید و آنچه از من فوت شده بود یاد آورشد و بی سوادی مرا جبران کرد باید از عزیزانی هم  یاد کنم که هر یک  سهمی در فراهم آمدن این اوراق داشته اند دخترم که در تصحیح وغلط گیری کوشیدند و از همسرم که با صبر حوصله ما را تحمل کردند. از همه عزیزان سپاس گزارم  .

همه  پدیده ها و  آفریده های عالم در حال تغییر هست هر آفریده و هر پدیده برای رهایی از کهنگی و استمرار  حیات  ناگزیر است   تغییر  کند .همه پدیده ها از جمله انسان ها در صورت عدم تغییر  در زیر چرخ های سرد و سنگین « گردون زمین » و « گردونه زمان » له می شوند.

از سال 1963 میلادی که اولین کوآزار کشف گردید عقل دانشمندان نجومی متزلزل شده است. وقتی پشت رادیو تلسکوپ آرسی بوئه، یک کوآزار دور دست را مورد مطالعه قرار می دهند... سر را با دو دست میگیرند ... که مبادا عقل از سرشان برود و دیوانه شوند.! فاصله آن کوآزار با زمین 9 میلیارد سال نوری است... در صورتی که انیشتین میگفت: پهنای جهان (یا قطرآن) از سه میلیارد سال نوری تجاوز نمی نماید. برای سنجش فضائی که نور، مدت 9 هزار میلیون سال وقت صرف کند تا آن را بپیماید... کافی است فکر کنیم که نور در هر سال 9500 میلیارد کیلومتر طی میکند، و 9500 میلیارد کیلو متر را باید در 9 میلیارد سال ضرب کرد تا دریافت که فاصله کوآزار و زمین چقدر میباشد...از این فاصله عظیم که عقل قادر به تجسم آن نیست گذشته ...آنچه عقل علمای نجوم را متزلزل کرده نور کوآزار است ...که ده هزاز میلیارد برابر نور خورشید میباشد.. ونمی توانند بفهمند که درون کوآزار چه نوع انرژی وجود دارد  که چنین روشنائی را بوجود می آورد... لذا بدون اینکه دچار اغراق بشویم می توانیم بگوئیم که خورشید ما درمقابل یک کوآزار چون یک چراغ خاموش است و برای اینکه ده هزار میلیارد برابرخورشید بهتر در نظر مجسم شود می توانیم عدد ( یک ) را بنویسیم و طرف راست آن شانزده صفر بگذاریم... درسال 2012  تیمی از ستاره‌ شناسان موسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه میسوری، دانشگاه فلوریدا و موسسات دیگر موفق به شناسایی یک خوشه کهکشانی غول‌ پیکر و وسیع شده ‌اند که 3.8 میلیارد سال پس از انفجار بزرگ شکل گرفته و 1000 برابر بزرگتر از کهکشان راه شیری است. این خوشه کهکشانی که در فاصله 10 میلیارد سال نوری از زمین واقع شده است...برای  اینکه  دوستان  دانش آموز  ما را همراهی کنند  و مطالب برای آنها کسل کننده نباشد جهت سنجش فاصله ها وسرعت نور و اعداد و ارقام  خاطر نشان میشویم ...یک عکس از فاصله 6 میلیارد کیلومتری مرز منظومه شمسی کمربند کوئیپر، از سیاره زمین گرفته شده است... زمین در آن تصویر سه پیکسل تقریبا به اندازه یک دانه شکر مشاهده میشود... که نور این فاصله را در حدود پنج ونیم ساعت طی میکند... اگر وسیله ای داشته باشیم با سرعت نور کره زمین را دور بزنیم در یک ثانیه هفت دور و نیم خواهیم زد  ... و اگر با آن وسیله بخواهیم به کره ماه سفر کنیم  یک و نیم  ثانیه  طول می کشد...و همچنین برای درک عدد میلیارد در نظر بگیرید که اگر یک فرد عادی شروع به شمارش کند ودر شبانه روز 8 ساعت مشغول این کار باشد و در هر ثانیه یک عدد را بشمارد برای رسیدن به عدد میلیارد به زمانی 95سال و یک ماه  و 17  روز نیاز دارد...

قرن ها است بشر برای تفسیر پدیده های پیرامون خود مصمم شده است. تلاش انسانها برای تفسیر و توضیح پدیده ها هنگامی به پایان می رسد که با کمبود سوال مواجه شود ، هر چند فضا و زمان کاملا با زندگی ما عجین شده است  اما شگفتا که هر وقت به تفکر درباره ی آن می نشینیم تنها چیزی که عایدمان می شود  انبوهی از سوالات بی پاسخ است، اینکه ماهیت فضا و وزمان چیست؟ آیا زمان زاییده ذهن ماست؟  یا در جهان بیرونی هم واقعا مفهومی به نام زمان وجود دارد؟ پیچیده ترین مشکل بشر از آنجا آغاز میشود هنوز ماهیت فضا و زمان شناسایی نشده است

 برای حل این معما تا جایی که امکان دارد  فضا و زمان باید شناخته  و شکافته تا بلکه  قابل درک گردد....اما سخن گفتن و نوشتن در مورد فضا و زمان کاری بس دشوار و پایان ناپذیر است؛. بشر در باب فضا و زمان  بحث  بسیار مهم  و  پیچیده ای در پیش رو دارد راه طولانی است نتیجه نهایی در افق های دور قرار دارد به دلیل اینکه فضا قالب شکلی ندارد... زمان نیزسیال ونامرئی  است.

در جهانیکه ما درآن ساکن هستیم مجهولات بی شماری وجود دارد... که علمای  نجوم  وسایر دانشمندان از گفتن پاسخ عاجز هستند... ما  به قدر استطاعت ناچیزمان ، کاسه‌ای در دست گرفته ایم تا از آقیانوس بی کران  شاید جرعه ای بنوشیم و از قید مکان و زمان، رها شویم ، ولحظاتی فارغ از غم و شادی که یک حس سیال و گذرا است ، وبرای هیچکس پایدار و ابدی نیست ... تا جایی که می شود این  دل زنگار گرفته را فارغ از قید و بندها و زیربنای عقل و اندیشه را  در این فضای لایتنهای جولان دهیم ...گر چه فضا و زمان برای همه آشنا است اما آنچنان وصف نشدنی است که بزرگترین متفکران فلاسفه و دانشمندان و فیزیکدانان را نیز به چالش طلبیده است...به همین جهت مسقتیماً وارد بحث فضا و زمان نمی شویم که  خسته کننده است...از امواج شروع شود  شاید موضوع آسان تر باشد . حتما خواهید پرسید امواج چه ارتباطی به فضا و زمان و کیهان به این عظمت دارد؟ در پاسخ باید گفت جهان از لحظه  پیدایش امواج را همراه خود داشته و دارد  اولین مولود کائنات بعد از فضا  موج ها بوده و هستند ... این مسافران کهن بیشترین سهم اشغال نامرئی  کائنانات را دارند...و با چیدمان بی شماری درعالم  مواجه هستیم... دانشمندان  نجوم تا قرن حاضر سرعت  امواج را معادل سرعت نور در نظر گرفته اند... و قطعا هم در مورد یک دسته از  موج ها  درست است... ولی این نظریه  تمامی امواج را در بر نمی گیرد  ... تعداد امواج موجود در عالم بی شمارند وتعین  سرعت  آن از حوصله بشر خارج است  ... برخی از نوعی از امواج در کمتر از یک هزار میلیاردم ثانیه کل هستی را می پیمایند ...از هیچ جهت قابل  شمارش و اندازه گیری نیست...  جهت روشن شدن مطلب فکر کنیم  68 تریلیون موج پیوسته و بدون وقفه وبدون تصادف از"یک" سلول انسان در حال عبور هستند ... برای اینکه موضوع به دانش آموزان گرامی هم قابل تجسم باشد... شصت هشت تریلیون امواج  بدون اینکه با هم برخوردی داشته باشند با سرعت مافوق نور از سوراخ یک سوزن چرخ خیاطی عبورمیکنند  شگف انگیز اینکه ، آن همه امواج هیچ گونه شباهتی  به یک دیگر ندارند تجسم کردن عبوردسته جمعی راز آمیز از چنین فضای کوچک آن هم بدون اینکه کوچک ترین تماس وبرخوردی باهم  داشته باشند. انسان را به حیرت وا می دارد ... زیر نظر گرفتن تمامی امواج واطلاعات آنها به لحاظ عملی غیر ممکن است  بنابراین برای توصیف رفتارآنها  قسمتی از امواج  درون کیهان را یک طبقه بندی ذهنی صورت دهیم... شاید کمی موضوع را برای ما آسان کند .در این روش ابداعی مجبوریم فرضیه را با مدل های ساده محک بزنیم امواج های بی کران  را تا جایی که امکان دارد طبقه بندی  کرده  و سپس آنها را دسته بندی  و نام گزاری  شود همچنین  ابعاد موجها را مورد بررسی و هوشمندی آنها را مورد سنجش قرار دهیم  امواج هوشمند و  فوق هوشمند را از بقیه موج ها جدا کرده  وسعی شود  با ابزار پیش رفته  آنها زیر نظر قراربدهیم ، فعلا با تردید قبول کنیم  امواج هوشمند  درنوع  اندیشه ما دخالت دارد. تازمانیکه خلاف آن ثابت نشود این تردید را در ذهن خود داشته باشیم ... از دانشمندان و ریاضی دانان وفیزیک دانان  تقاضا شود که معادلات فیزیک را با یک روش نوین جهت محاسبات ویژه در قلمرو امواج ارائه  و تمر کز دانشجویان  را به آنسوی هدایت کنند،  میدان اندیشه را ترقی داده و عالم خیال را قانونمند و بستری را ایجاد کنند در بی نهایت، و از کلمه ابدیت گریزان نباشند تا خرد جمعی  بارورگردد، که دانشجویان علم نجوم و فیزیک و سایر علاقمندان بتوانند اندیشه خود را در بی نهایت لایتنهاهی پهن کنند... اگر این موانع  و صد ها موانع دیگر مرتبط با موضوع برداشته نشود  محال است در مورد جهان پیرامون خود شناحت درستی به عمل آید.. بشر آنچه را که تا به امروز کشف کرده است بسیار ناچیز است.... در مقابل مجهولات فراوان وبی شمارند  که  به همین دلیل شناخت عمیق از جهان خود را  نداریم... جهانی که در حال حاضر مشغول به مشاهده اون هستیم و در اون زندگی میکنیم ، تصویری از رنگ ها و اشکال و اجسام گوناگونی است که ماهیت مادی به این دنیا داده اند ، اما در ورای این دنیای مادی ، چه اسراری پنهان و نهفته است که ما از اون بی اطلاع هستیم ؟

ما و همه موجودات عالم در فضایی قرار گرفته ایم ، که خودش نیز مخلوق و هر لحظه در حال انبساط است ...لذا  فضا  بواسته هوشمندی فوق العاده خود  توانسته است ... تمام امواج وذرات و موجودات را اداره و کنترل کند...فضا در بدو پیدایش خالی از تمام موجودات  بوده است.... در واقع تنها چیزی که فضا را استثنا از همه موجودات  عالم کرده  استعداد حیات بخش آن بوده است ....که همه موجوات عالم در بستر آن پا به عرصه وجود گذاشته و حیات پیدا کرده اند ......اما خود فضا از چه جنسی است بحث دیگری را می طلبد...  فقط همین قدر میشود گفت ، کائنات سوار برامواج  در درون فضا شناور است...  فضا مانند  بستر رودخانه است... امواج مانند  آب روخانه است ...... مابقی  موجوادت عالم  مانند تخته پاره روی آب  در حال گذر است ...زمان نیز  مانند تماشا گر پیوسته حضوردارد...شاید بشردر آینده بتواند با دوربین خاصی مانند دوربین سیمون کرلیان از ماهیت اصل فضا تصویر برداری کند ... اما در مورد زمان معلوم نیست  وضعیت  چگونه خواهد بود ، چون زمان نیز خود را در موجودیت فضا قالب بندی کرده است، و یک جریان سیال و حسی  بین موجودات است که هر موجودی آن را به فراخور جثه و تکامل خود درک و سپری میکند. لذا  زمان نیز مخلوق است او نیز دوره تکامل را میگذراند!.... زمان تشکیل شده از بی نهایت لایه ها در ابعاد مختلف... و به تعداد موجودات عالم در بستر فضا پهن شده است.... زمان مدام در تلاش است برای موجودات تازه وارد که برای "اولین" بار پا به عرصه وجود میگذارند... نقش خود را ایفا کند،...شایان ذکر است  منظور از موجودات تازه وارد زاد و ولد نیست .  به موجوداتی گفته میشود... که تا این لحظه وجود خارجی نداشته اند ... لحظه به لحظه و برای "اولین" بار در جهان ما  پا به عرصه وجود میگذارند ... درضمن خود زمان هم در چنگال فضا اسیر شده است!!... و برای تکامل خود در تلاش است، او نیز مانند هر موجود دیگری علاقمند است از چنگال فضا رها شود تا به هدف نهایی خویش برسد.

 در اینجا سوال دیگری مطرح میشود گفته شد همه ذرات و موجودات در درون فضا موجودیت پیدا کرده اند... اشاره ای به خود فضا نشده است ... که فضا از کجا و چگونه بوجود آمده است ....بخاطر داشته باشیم آخرین مرز جهان  ما به ماده تاریک  مطلق ختم میشود. که در اینجا منظورما  سیاه چاله نیست ،چون سیاه چاله ها نیزدر درون همین جهان قرار دارند  ...  آنچه را که در اینجا  ماده تاریک مطلق خوانده میشود از جنس دیگری است  و عنصرترکیبات تشکیل دهنده آن تقریبا شبیه به قیر است... اما چگالی آن اصلا قابل مقایسه با هیچکدام از عناصر شناخته شده تا قرن بیست و یکم نیست ...و جرم خارق العاده ای دارد ... که وزن 1 قاشق چایخوری این ماده تاریک  دو  میلیارد تن است! ... و قطر آن بیست و هشت  هزار میلیارد سال نوری (بخاطر داشته باشیم 28000000000000 سال نوری) که دانش بشر تا به امروز قادر به درک آن نشده است .. صرف نظر از وسعت و جرم خارق العاده آن ماده تاریک  قوانین‌ فیزیکی‌ آنجا نیز غیر از قوانین‌ فیزیکی‌ دنیای‌ ماست‌، و بگونه ای دیگر  جریان دارد... که عقل‌ ما قادر به‌ وضع‌ و ادراک آن نیست. برای مثال در دنیای ما فشار بر جسم، جرم را سنگین میکند، مانند تبدیل شدن کربن به الماس ...ولی در مرکز آن ماده تاریک این چرخه برعکس عمل میکند. فشار برجسم ،جرم را سبک  تر میکند... قوانین فیزیکی آنجا بقدری  متفاوت است تقریبا میشود گفت حرارت،‌ آب‌ را منجمد می‌کند و برودت‌ سبب‌ تبخیر آب‌ می‌شود...!

فضا با این وسعت و با تمام غوغای کیهانی در بعُد سوم ... آن ماده تاریک با آن وسعت و جرم سنگین در بعُد چهارم بر بستر یک اقیانوس سفید به رنگ شیر پهن شده  است «هردو... فضا و آن ماده تاریک « در حال انبساط است !!!!!!...  که  ما در این روش ابداعی مجبور شدیم آن را اقیانوس سفید به نامیم  اما از توضیح در مورد  آن  به دلیل عظمت و بزرگی و جاذبه خارق العاده که از( جنس محبت است ) صرف نظر کرده وبه عجزخوداعتراف می کنیم .که نمی شود جمله ای ساخت که گویایی عظمت بزرگی وجاذبه شگرف  آن باشد .عجیب است !! تجسم آن اقیانوس سفید شیری در ذهن انسان تحلیل مغز را دچار مشکل و مانع نگارش می شود،  و شگفت انگیز اینکه انسان حتی  در عالم خیال هم نمی تواند تجسم کند با چه عظمت بزرگی و چه جاذبه بی کران  روبرو است و فقط سکوت میکنیم و سکوت !!!!!!! بهمین دلیل از دانشمندان ومتفکران  صاحب نظر استدعا کردیم  تا بسترفکری بشر را ترقی داده و جولانگاه وسعت اندیشه را افزایش دهند چون پاسخ خیلی از سوالات پیچیده  علمی و نجومی  اولین بار در اندیشه انسان شکل میگرد  و سپس ظهور پیدامیکند ...

معهذا فضا دوره جنینی خود را که  یک دوره نا معلوم بسیار ژرف و  طولانی در داخل آن ماده تاریک  سپری کرده است  سپس به عنوان اولین فرزند آن ماده تاریک  پا به عرصه وجود گذاشته است .  فضا با تمام قابلیت هایش در برابر آنماده تاریک... بسیار ناچیز است ...اگر بخواهیم آن  ماده تاریک را تشریح کنیم  توصیف آن با ادبیات و نگارش متعارف  بسیار سخت خواهد بود.!!.. شاید یک نقاش ماهر بتواند آن را در بوم نقاشی خود خلق کند تا حدودیکه  فقط قابل اشاره باشد ،... ولی با گفتن و نوشتن نمی شود آن را توصیف کرد، کلمات دراین مورد بسیار ناتوان هست...نا گفته نماند که آن ماده تاریک هم مخلوق است، که با چهار بعُد  در بستر یک اقیانوس سفید شیری دوره تکامل را میگذراند   و در حال حاضرنیز برای دومین بار آبستن است مدام  تلاش میکند. ... ومیخواهد با  پرورش آنچه درزهدان خود دارد....دوره دوم آبستنی را به کمال برساند. تا همزمان با فروپاشی (گذار).... زایمان دوم  درشرایط مناسب اتفاق بیفتد.... با تولد آن مولود ، جهان امروزی ما شکل دیگری خواهد داشت...که هیچگونه شباهتی به فضا و زمان فعلی دوره  کیهانی ، که ما  اکنون درآن قرار داریم  نخواهد داشت.، پس از زایمان دوم... فرسایش پیری برای همیشه معدوم خواهد شد، و زندگی در آن دوره جاودانه وابدی خواهد بود، هرچند که کلمه ابدیت به مذاق ما انسانها خوش نیاید....ولی خود ابدیت بی نیاز از تایید و تکذیب ما ... همواره به مسیر خود تا بی نهایت و لایتناهی  ادامه خواهد داد.... حتما خواهید گفت آن اقیانوس سفید شیری  از کجا وچگونه شکل گرفته و از کجا آمده  است،...باید بگوئیم  جاودانگی و علم مطلق از آن خداوند است …. زیرا عمر ما محدود و دانش ما محدودتر است ...در نظام آفرینش هر غروبی  طلوعی را  در بر دارد... و هر طلوعی غروبی را  در سردارد...کمال جوانه  در زوال دانه  است... پس آن گاه که دانه تن به مرگ می سپارد...  می رود تا در  رویشی واپسین وآفرینش نوین بار دیگر سرود زندگی  بنوازد و حیات تازه ای را آغازکند ... بنابراین ...پایان... هرپدیده و موجود آغازی... برای تولد دیگر پدیده ها و موجودات است...

شایان ذکر است :در دنیای فیزیکی ما  دوره جنینی تمام  مخلوقات عالم  در  مکان تاریک سپری شده و میشود .

شاید خواندن عنوان بالا خیلی عجیب و غیر عقلانی به نظر اید .

متن زیر کپی از منبع : هوش فرا زمینی کوانتوم

منبع :

http://hoshefarazamini.persianblog.ir/

هوش فرا زمینی کوانتوم

ما روی سیاره ای نشسته و قرار داریم که در مدار خودش در حرکت است و منظومه ما بهمراه ستاره مان در بازوی جبار به دور مرکز راه شیری که کهکشانمان است در حال چرخش میباشد و خود کهکشانمان با سرعت فوق العاده ای در کیهان در حال طی کردن مسافت است . 

فکرش را بکنید در عرض دو دقیقه 100000 کیلومتر را با سرعت 3 میلیون کیلومتر بر ساعت در کیهان سپری میکنید !! اما واقعا دانشمندان چگونه چنین مسائل و اعداد ارقامی را متوجه شدند ؟ 

این نکته را مد نظر داشته باشیم سرعتی که در موردش صحبت میکنیم سرعتی نسبی است نه مطلق . بعنوان مثال وقتی میگوییم فلان ماشین با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است ما مبنا را سطح ثابت روی زمین در نظر گرفتیم . 

ولی از انجایی که اطلاع داریم هیچ سطح ثابتی روی زمین وجود نداره (به یاد بیاورید زمین به دور خودش و خورشید میچرد الا اخر ) 

زمین در مدارش با سرعتی معادل 1675 کیلومتر بر ساعت میچرخد . خب سرعت نسبی شما نسبت به کیهان چی ؟ خب ابتدا باید بفهمیم سیاره ما دور خود و ستاره اش چه سرعتی دارد که بالا تر اشاره شد . زمین به دور خورشید با سرعتی معادل 107290 کیلومتر بر ساعت در حرکت است همچنین خورشید ما نیز به دور مرکز راه شیری با سرعتی معادل 871,781 میچرخد . 

این واقعا عجیب و فوق العادست که با سرعت سرسام اوری مشغول سفر در پهنه عظیم هستی میباشیم . 

پایان متن :

متن زیر کپی از منبع : سيمرغ

بازنشر : ایران گراند

فروپاشی جهان چگونه هواهد بود؟!

فیزیک دانان نظری دانمارکی با استفاده ازمعادلات ریاضی ثابت کرده اند که جهان احتمالا در معرض فروپاشی بوده و همه چیز در آن از جمله انسان ها، به شکل یک توپ کوچک سخت فشرده خواهند شد.

به گفته این محققان، این فرآیند احتمالا اکنون در جایی از کیهان آغاز شده و در حال بلعیدن جهان است.

این مفهوم مهیج از چندی پیش ارائه شده بود، اما اکنون محققان دانشگاه جنوب دانمارک مدعی شده اند که توانسته اند امکان وقوع آن را با معادلات ریاضی اثبات کنند.پایه این نظریه بر آن است که دیر یا زود یک تغییر چشمگیر در نیروهای جهان منجر به سنگین شدن بسیار زیاد همه ذرات خواهد شد. همه چیز از دانه های ماسه گرفته تا سیارات و کهکشان ها میلیاردها برابر سنگین تر از میزان کنونی خواهند شد.

بر اساس این نظریه، این وزن جدید باعث فشرده شدن همه ذرات در یک توپ سنگین کوچک و بسیار داغ شده و این که جهان دیگر وجود نخواهد داشت.این فرآیند شدید «مرحله گذار» نام گرفته و شبیه رویدادی است که برای مثال در زمان تبدیل آب به بخار یا گرم شدن آهن ربا و از دست رفتن نیروی آن رخ می دهد. بر اساس نظریه هیگز، یک مرحله گذار در یک دهم یک میلیاردم ثانیه پس از انفجار بزرگ روی داده و باعث تغییر در بافت فضا-زمان شده است.

در طول یک گذار، فضای خالی با ماده ای نامرئی پر شده که ما اکنون آن را میدان هیگز می نامیم. برخی ذرات اولیه با این میدان تعامل داشته و در طول این فرآیند، انرژی دریافت می کنند؛ این انرژی درونی به عنوان «جرم ذره» شناخته شده است.

محققان با استفاده از معادلات ریاضیاتی دریافته اند که میدان هیگز می تواند مانند ماده که جامد و مایع بوده، در دو حالت وجود داشته باشد. این میدان در حالت دوم، میلیاردها برابر متراکم تر از آن چیزی است که دانشمندان امروزه مشاهده می کنند.

اگر این میدان فوق متراکم هیگز وجود داشته باشد، باید حبابی از این حالت همان طور که آب به جوش می آید و حباب در آن ایجاد می شود، بطور ناگهانی و در هر زمان در بخش خاصی از جهان پدیدار شود.

این حباب سپس می تواند با سرعت نور گسترش یافته، در تمام فضاها وارد شده و میدان هیگز را از حالتی کنونی به حالت جدید تبدیل کند.

همه ذرات اولیه درون این حباب به جرمی بسیار سنگین تر از بیرون آن دست یافته و برای ایجاد مراکز مافوق سنگین به سمت هم کشیده می شوند. محققان سپس با بررسی سه معادله اصلی که زیربنای پیش بینی یک مرحله گذار هستند، به نمایش چگونگی کار و تعامل این معادلات با هم پرداختند.

اگرچه این محاسبات جدید نشانگر احتمال بیشتر وقوع فروپاشی جهان نسبت به قبل بوده، اما همچنین امکان دارد که در نهایت اصلا اتفاق نیفتد.

از پیش نیازهای این فاز آن است که جهان از ذرات اولیه ای از جمله ذره هیگز برخوردار باشد. اما اگر جهان دارای ذرات کشف نشده باشد، کل پایه پیش بینی مرحله گذار نادرست از آب در خواهد آمد.

پایان متن از منبع : سيمرغ

متن زیر کپی از  منبع :دیبرستان هستی

http://hastischool.com

نگاهی به ۱۰ حقیقت شگفت انگیز و عجیب علم فیزیک

فیزیک بدون شک علمی شگفت انگیز است. ذراتی که وجود ندارند در احتمالات به حساب می آیند، و زمان متناسب با سرعت حرکت شیء تغییر می کند. نشریه تلگراف، ۱۰ پدیده عجیب از این عجایب در علم فیزیک را با کمک تعدادی از کاربران توئیتر و کیهان شناسی به نام «مارکوس چاون» ارائه کرده است که در ادامه از نظرتان می گذرد.
۱) خورشید می توانست از موز ساخته شده باشد
خورشید بسیار پرحرارت است زیرا وزن چند میلیارد میلیارد میلیارد تنی آن گرانش عظیمی به وجود می آورد که در نتیجه هسته ستاره را تحت فشاری غیرقابل تصور گذاشته و در نتیجه فشار بالا حرارت فوق العاده تولید می کند. در صورتی که به جای گاز هیدروژن از میلیاردها میلیارد میلیارد تن موز استفاده می شد نیز همان میزان فشار و در نتیجه همان مقدار حرارت در خورشید به وجود می آمد. با این حال با افزایش حرارت، اتم ها با بخش های مختلف ساختار ستاره یی برخورد کرده و انرژی اتمی را به وجود می آورند که در اینجا تفاوت میان حضور هیدروژن و موز در ساختار خورشید آشکار خواهد شد.
۲) تمام ماده یی که نسل بشر را به وجود آورده است در یک حبه قند جا می گیرد
در اتم ها، ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹/۹۹ درصد فضا، خالی است و به همین دلیل در صورتی که تمامی اتم ها را به گونه یی به هم بفشاریم که فضای خالی میان آنها از بین برود، یک قاشق چایخوری یا حجمی برابر یک حبه قند از این ماده حدود پنج میلیارد تن وزن خواهد داشت؛ وزنی ۱۰ برابر مجموع وزن تمامی انسان هایی که در حال حاضر در جهان حضور دارند. این در واقع همان پدیده یی است که در ستاره های نوترونی رخ می دهد و وزن آنها را تا حد غیرقابل باوری افزایش می دهد.
۳) آینده می تواند گذشته را تغییر دهد
شگفتی جهان کوانتوم به اثبات رسیده است. آزمایش دو جداره که نور را در دو حالت موج و ذره به اثبات می رساند به اندازه کافی عجیب و غیرقابل تصور است به خصوص زمانی که اعلام شود مشاهده نور می تواند آن را از موج به ذره یا برعکس تبدیل کند. اما پدیده های عجیب تر این جهان پس از آزمایش «جان ویلر» فیزیکدان در سال ۱۹۷۸ خود را نمایان کرد. آزمایش وی نشان داد مشاهده یک ذره در زمان حاضر می تواند سرنوشت ذره مشابه دیگری در گذشته را متحول سازد. طبق آزمایش دو جداره در صورتی که هر یک از پرتوهای نوری خارج شده از یکی از شکاف های صفحه آزمایش را مشاهده کنید، در واقع پرتو را مجبور کرده اید خصوصیات ذره یی به خود بگیرد و اگر به هدف برخورد پرتو چشم بدوزید خصوصیت موج گونه به پرتو نور بخشیده اید. اما در صورتی که پس از عبور پرتو نور از شکاف به مسیری که از آن ناشی شده است، چشم بدوزید آنگاه است که پرتو نور می تواند در هر دوحالت شکل بگیرد. به بیانی دیگر زمان حال بر گذشته پرتو نوری تاثیر گذاشته است. این آزمایش در آزمایشگاه تنها چند صد هزارم ثانیه به طول می انجامد، اما در مشاهده نورهای ناشی از ستاره های دوردست نیز صدق می کند. در واقع مشاهده اکنون ستاره های دوردست می تواند گذشته چند هزار یا میلیون ساله آنها را تغییر دهد.
۴) تقریباً همه جهان گم شده است
می توان به جرات گفت حدود ۱۰۰ میلیارد کهکشان در جهان هستی وجود دارد که هر یک از آنها از ۱۰ میلیون تا ۱۰ تریلیون ستاره را در خود گنجانده اند. خورشید زمین در مقایسه با این ستاره ها یکی از کوچک ترین و ضعیف ترین ستاره ها به شمار می رود و حتی می توان نام کوتوله زردرنگ را روی آن گذاشت. در واقع در جهان هستی مقادیر ترسناک و عظیمی از ماده مرئی وجود دارد که انسان تنها قادر به مشاهده دو درصد از آن است. وجود این مقدار ماده به دلیل نیروی گرانش آنها پیش بینی می شود و ماده تاریک نیز که مقدار آن شش برابر جرم ماده مرئی تخمین زده می شود بخش نامرئی جهان را تشکیل داده است. به گزارش مهر به نقل از منابع علمی جهان وجود انرژی تاریک به عنوان بخشی دیگر از جهان که در واقع مابقی جهان را تشکیل داده است، موضوع را پیچیده تر خواهد کرد. این نوع انرژی با گسترش سریع جهان در ارتباط است و به همراه ماده تاریک همچنان ناشناخته باقی مانده است.
۵) جسم می تواند سریع تر از نور حرکت کند نور نیز همیشه بسیار سریع حرکت نمی کند
سرعت نور در خلأ ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ساعت است با این حال نور همیشه در خلأ حرکت نمی کند. برای مثال نور در آب با سرعتی یک سوم سرعت گفته شده حرکت می کند. در واکنش های اتمی برخی از ذرات به سرعت های بسیار بالایی دست پیدا می کنند که بخشی از سرعت نور است و در صورتی که از میان رابطی که سرعت نور را خواهد کاست عبور کنند، در واقع می توانند سریع تر از نور حرکت کنند. چنین پدیده یی درخششی آبی رنگ از خود به وجود می آورد که به «تشعشعات شرنکوف» شهرت دارد و با بمب های صوتی قابل مقایسه است. کمترین سرعتی که تاکنون برای نور به ثبت رسیده است ۱۷ متر بر ثانیه یا ۶۱ کیلومتر بر ساعت بوده که به واسطه عبور از میان روبیدیوم منجمد با حرارتی برابر صفر مطلق ایجاد شده است. این ماده در این حرارت در حالتی به نام چگالش «بوز- اینشتین» قرار دارد.
۶) سیاهچاله ها سیاه نیستند
به طور حتم سیاهچاله ها بسیار تاریکند اما سیاه نیستند، زیرا این پدیده ها درخشان بوده و به آرامی نور خود را در تمامی طیف های نوری از جمله نور مرئی به اطراف منتشر می کنند. این تشعشعات که «تشعشعات هاوکینگ» نام دارد نور خود و جرم سیاهچاله ها را به تدریج کاهش داده و با از دست دادن منبع جرم سیاهچاله ها تبخیر می شوند. به گزارش مهر به نقل از منابع علمی جهان، سیاهچاله های کوچک در مقایسه با جرم شان و نسبت به سیاهچاله های بزرگ تر با سرعتی بالاتر از خود نور منتشر می کنند و بر همین اساس در صورتی که برخورددهنده بزرگ هادرون براساس برخی نظریه ها از خود میکروسیاهچاله هایی تولید کند، آنها به سرعت تبخیر خواهند شد و دانشمندان پس از آن قادر خواهند بود بقایای تابش های آنها را مشاهده کنند< منبع : آرزوی موفقیت برای شماوسعت جهان در یک نگاه کوتاه
برچسب ها : جهان ,زمان ,وجود ,میلیارد ,عالم ,امواج ,ماده تاریک ,اقیانوس سفید ,داشته باشیم ,وجود دارد ,عرصه وجود ,بخاطر داشته باشیم

راه موفقیت

:: راه موفقیت

راه موفقیت

ناپلئون هیل در سال 1908 کتابی مشتمل بر مصاحبه با 500 میلیونر آمریکایی (از جمله ادیسون، راکفلر و فورد) منتشر کرد، که در آن رمز موفقیت این افراد را پرسیده بود و در نهایت فرمول موفقیت (در هر کار ممکن و شدنی) را این گونه کشف کرد (انتشار این فرمول در این کتاب پرفروش خود او را به موفقیت مالی رساند!):

موفقیت= خواستن x باور x مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را واقعاً "بخواهد" و به ارزشمندی آن هدف "باور قطعی" داشته باشد و با "مداومت" آن را دنبال کند (برای آن نقشه، طرح و برنامه بچیند) به هدفش می‌رسد. باید دقت کرد که آیتم‌های این فرمول در هم ضرب می‌شوند. یعنی اگر یکی از آیتم‌ها صفر باشد، صرف نظر از بزرگی آیتم های دیگر، نتیجه قطعاً صفر است!

در عمل ما معمولاً "خواستن" را داریم، ولی نه به آن خواسته باور داریم و نه مداومتی در پیگیری آن. علت آن هم کاملاً ذهنی است و به برهم ریختگی ذهن در انتخاب هدف برمی‌گردد.

برای سال جدید به اهداف بزرگ تر فکر کنید.

منبع : آرزوی موفقیت برای شماراه موفقیت
برچسب ها : موفقیت ,باور ,فرمول

تفاوت ها « نشانه کمال » یا « بهانه ابطال »؟!

:: تفاوت ها « نشانه کمال » یا « بهانه ابطال »؟!
همه « انسان ها » را در همه « دوران ها » با یکدیگر متفاوت دیدم؛

در رنگ ها و فرهنگ ها،

 

در نظرها و باورها ،

 

در نگاه ها و دیدگاه ها ،

 

در دین ها و آیین ها ،

 

و همه در نیل به همه« اهداف »،در « اختلاف »؛

 

 با دیدن این همه « چهره های گونه گون « و شنیدن « نغمه های ناموزون »

 

به یک « حکمت راستین » و « معرفت بنیادین » پی بردم

 

و آن این که برای آفرینش یک تابلوی « نقاشی » یا جامعه « کنگاشی» 

 

باید از همه « رنگ های گوناگون » و « فرهنگ های ناهمگون » بهره گرفت!

 

گونه گونی رنگ ها و فرهنگ ها هم بر « کمال » می افزاید و هم بر « جمال »!

 

بدون هماهنگی همه رنگ های « ناهمرنگ » هیچ تابلوی « قشنگ» پدید نمی آید.

 

بنابراین گونه گونی هر« گزینش » در پازل جهان « آفرینش » 

 

« نشانه کمال » است ،نه « بهانه ابطال »!

 

منبع : آرزوی موفقیت برای شماتفاوت ها « نشانه کمال » یا « بهانه ابطال »؟!
برچسب ها : کمال ,گونه ,فرهنگ ,بهانه ابطال ,نشانه کمال ,گونه گونی

مواد سرطان زا!

:: مواد سرطان زا!
مواد سرطان زا!

 

اظهار نظر دکتر محمود محرمی  پزشك فوق تخصص خون و انکولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
منبع : آرزوی موفقیت برای شمامواد سرطان زا!
برچسب ها : سرطان ,دانند ,مواد ,بیماری ,عامل ,مردم ,مواد سرطان ,مواد مخدر ,عامل سرطان ,عوامل اصلی ,سرطان زاست،

روش درست سوال پرسیدن

:: روش درست سوال پرسیدن

روش درست سوال پرسیدن

در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد:
«فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟»
ماکس جواب می دهد: «چرا از کشیش نمی پرسی؟»
جک نزد کشیش می رود و می پرسد:
«جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم.»
کشیش پاسخ می دهد:
«نه، پسرم، نمی شود. این بی ادبی به مذهب است.»
جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند.
ماکس می گوید:
«تعجبی نداره. تو سئوال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.»
ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد:
«آیا وقتی در حال سیگار کشیدنم می توانم دعا کنم ؟»
کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد:
«مطمئناً، پسرم. مطمئناً.»
منبع : آرزوی موفقیت برای شماروش درست سوال پرسیدن
برچسب ها : کشیش ,سیگار ,پرسد ,درست ,سوال پرسیدن ,درست سوال

چهار ستون ادبیات فارسی

:: چهار ستون ادبیات فارسی

 چهار ستون ادبیات فارسی

 

 

 

پروفسور فرانسوی هانری ماسه در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن فرانسه چنین گفت :
من عمرم را وقف ادبیات فارسی ایرانی کردم ، و برای این که به شما استادان و روشنفکران جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست ،چاره ای ندارم جز این که به مقایسه بپردازم ، و بگویم که ادبیات فارسی بر چهار ستون اصلی استوار است :
فردوسی ، سعدی ، حافظ و مولانا ...

فردوسی ، هم سنگ و همتای هومر یونانی است و برتر از او ...

سعدی ، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد ما می آورد و دانا تر از او ...

حافظ با گوته آلمانى قابل قیاس است ،که او خود را ، شاگرد حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده ، می شمارد ...

اما مولانا ...
در جهان هیچ چهره ای را نیافتم ، که بتوانم مولانا را به او تشبیه کنم ،
او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند ،
او فقط شاعر نیست ،
بلکه بیشتر جامعه شناس است و بویژه روان شناسی کامل ،
که ذات بشر و خداوند را دقیق می شناسد ،
قدر او را بدانید و به وسیله او خود را و خدا را بشناسید ...

و من اگر تا پایان عمرم دیگر حرفی نزنم ،
همین چند جمله برایم کافی است ...

باران که شدى مپرس ، اين خانه کيست..
سقف حرم و مسجد و ميخانه يکي است..
باران که شدى، پياله ها را نشمار...
جام و قدح و کاسه و پيمانه يکي است...
باران ! تو که از پيش خدا مى آیی
توضيح بده عاقل و فرزانه يکي است...
بر درگه او چون که بيفتند به خاک
شير و شتر و پلنگ و پروانه يکي است
با سوره  دل ، اگر خدا را خواندى
حمد و فلق و نعره  مستانه يکي است
اين بى خردان،خويش ،  خدا مى دانند
اينجا سند و قصه و افسانه يکي است
از قدرت حق ، هرچه گرفتند به کار
در خلقت حق، رستم و مورانه يکي است
گر درک کنى خودت خدا را بينى
درکش نکنى , کعبه و بتخانه يکي است..

منبع : آرزوی موفقیت برای شماچهار ستون ادبیات فارسی
برچسب ها : ادبیات ,فارسی ,باران ,مولانا ,جهان ,ستون ,ادبیات فارسی ,چهار ستون ,ستون ادبیات ,ستون ادبیات فارسی

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺁﯾﺪ!

:: ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺁﯾﺪ!
ﺷﺨﺼﯽ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ !
ﭼﺮﺑﯽ ﻭ ﻧﻤﮏ ﻫﻢ ﺍﺻﻼ ﻧﻤﯽﺧﻮﺭﺩ ! ﻭﺭﺯﺵ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ، ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ .
ﺍﻭ ﺩﺭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ! 

********************
ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﺮﯾﺨﺖ .
ﺑﻪ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﯾﮏ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺩﺭ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ . ﺍﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻓﺮﯾﺰﺭ ﻗﻄﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺭﻭﯼ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ : 

ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ , ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻮﻡ .
ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ , ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﺍﻭ ﺭﻭبه رﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺰﺭ ﻗﻄﺎﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

*********************
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺁﯾﺪ .
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺷﺎﺩﯼ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺁﯾﺪ .
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻏﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺁﯾﺪ .
ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﮑﻨﯿﻢ . ﭼﻮﻥ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ .
ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺳﯽ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ، ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ، ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮐﻨﯿﻢ .
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮییم ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺍﺳﺖ، ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ...
ﮊﺍﭘﻨﯽﻫﺎ ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :
ﺍﮔﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﮔﻮﺵ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ !
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺖ ﮔﻮﺵ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ !
ﻗﺪﺭﺕ ﮐﻠﻤﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ، ﻧﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ !
ﺍﯾﻦ " ﺑﺎﺭﺍﻥ " ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻧﻪ " ﺭﻋﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ " !
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻧﺪ !
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ !
می داﻧﯾﺪ ﺧﻮﻧﻪ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟
ﺧﻮﻧﻪ آن جایی ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺻﺪ ﻣﺘﺮﻯ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﻛﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ!
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ.
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ می کنی، ﻳﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻴﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﺕ
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻥ ﭼﺎﻯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﻯ
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ
ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺩ
ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ
ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺵ ﻣﻴﺸﻰ ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻰ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻰ
ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﺘﺮﺍﮊﺵ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﺐ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺯﻳﺎﺩﻩ
ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺁﺭﺯﻭ می کنم
ﻭ ﭼـﻘﺪﺭ ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎیی است که
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﺬﺷﺘﻨﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ !...
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ ...
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ...
ﻧﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ... ﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ...
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﺪ ... !

منبع : آرزوی موفقیت برای شماﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺁﯾﺪ!
برچسب ها : ﻳﻌﻨﻰ ,ﺑﺮﺍﯼ ,ﺧﻮﻧﻪ ,ﻣﯽﺁﯾﺪ ,ﻗﻄﺎﺭ ,ﻭﻗﺘﯽ ,ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ,ﺧﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ,ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ,ﺑﺎﺷﯿﻢ،ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ,ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

جامعه سالم

:: جامعه سالم

 جامعه سالم

 

✅پروفسور منوچهر جعفریان، متخصص و پژوهشگر برجسته علوم تغذیه بعد از 45 سال دوری، به وطن بازگشته و حاصل یافته‌های علمی و آزمایشگاهی این محقق که نتیجه 25 سال تلاش مستمر اوست را با خود آورده است.

 یافته‌هایی که در ظاهر آنقدر ساده‌‌اند که عمل کردن به آن ها شوخی به نظر می‌رسد.

منبع : آرزوی موفقیت برای شماجامعه سالم
برچسب ها : سبوس ,می‌کند ,تغذیه ,می‌شود ,غذایی ,گندم ,کوتاه می‌کند

گزیده ای از سخنان کوتاه امام محمد باقر (ع)

:: گزیده ای از سخنان کوتاه امام محمد باقر (ع)


 

 

با عرض تبریک فرخنده زادروز حضرت امام محمدباقر(ع) تعدادی از رهنمودهای اخلاقی ایشان تقدیم می شود.

 

 

 

احادیث امام محمد باقر علیه السلام

 

امام باقر(ع) : از رسول اکرم (ص) حدیث کرده است که فرمود : صبح کن و روزت را بگذران که یاعالم باشی یا علم آموز و بپرهیز از این که عمرت در لذائذ غفلت زا و کامجویی های زیان بخش سپری گردد.      الحدیث جلد1 صفحه 54

 

 

 

 امام باقر(ع) : طبیعت بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذت آمیخته شده است ، جز آن که در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیاء و تنزه مهار کرده اند. موقعی که نفس متجاوزت ، تو را به گناه می خواند، به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن و از خداوند بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند، بترس و از گناه خودداری کن ، اگر از خداوند توانا خوف نداری، به زمین نظر افکن شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب معصیت نشوی ، اگر جرات و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری، خود را از صف انسان ها خارج بدان و درعدد بهائم و حیوانات به حساب آور.  

 

الحدیث جلد 1 صفحه 71

 

 

 

امام باقر(ع) از رسول اکرم (ص) حدیث کرده است که : اسلام دین محکم و قوی خداوند است ، راه مستقیم آن را با مدارا بپیمایید و تندروی ننمائید. 

 

الحدیث جلد 1 صفحه 92

 

 

 

امام باقر (ع ) : از اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش این بود که فرزند عزیز ، کسی که با گناهکار شریک شود، راه ناپاکی را از وی یاد می گیرد ، کسی که مجادله را دوست داشته باشد مورد فحش و دشنام واقع می شود ، کسی که در جایگاه های و مکان های بدنام قدم بگذارد متهم خواهد شد ، کسی که با رفیق بد همگام گردد از فساد اخلاق سالم نمی ماند ، کسی که مالک زبان خود نباشد سرانجام پشیمان خواهد گشت. 

 

الحدیث جلد 3 صفحه 98

 

 

 

حضرت باقر (ع) : خداوند از مردم خواستار دو فضیلت است: 

 

1- به نعمت‌ها اقرار كنند تا بر آن بیفزاید، 

 

2- به گناهان اعتراف نمایند تا آن ها را ببخشد. 

 

الحدیث جلد 2  صفحه 182

 

 

 

 امام باقر (ع) : هر بنده‌ای از بندگان خدا روش گمراه‌كننده‌ای را بین مردم بنیان نهد، برای او گناهی همانند گناه كسانی است كه مرتكب آن عمل شده‌اند، بدون آن كه از گناه عاملین آن كاسته شود. 

 

الحدیث جلد 2  صفحه 155

 

 

 

 

 

امام باقر (ع) : دنیا بازاری از بازارها است. گروهی از این بازار خارج می‌شوند، كالای نافع و سودبخش می‌برند و بعضی با متاع مضر و زیان‌بار از این بازار بیرون می‌روند. الحدیث جلد 2  صفحه 39

 

 

 

  امام باقر (ع) : در دل هیچ انسانی کبر(تکبر) وارد نمی شود مگر آن که عقلش به همان اندازه ناقص می شود ، خواه کم باشد یا زیاد . 

 

الحدیث جلد 2 صفحه 319

 

 

 

 امام باقر (ع) به جابر جعفی فرمود : ای جابر آگاه باش ، زمانی از دوستان ما به حساب می آیی که اگر تمام اهل یک شهر بگویند که تو مرد بدی هستی (یا انتقادت گویند ) سخن آنان غمگین و متاثرت نکند ، و اگر همه آنان گفتند تو مرد شایسته و خوبی هستی مسرور و خوشحالت ننماید (خوشحال نشوی ) بلکه اعمال و رفتارت را به کتاب خدا عرضه کن ، اگر دیدی کردار و گفتارت مانند قرآن است و در راه قرآن قدم بر می داری حرام هایش را ترک می کنی و خواسته های آن کتاب مقدس را با علاقه و میل انجام می دهی و از کیفر هایی که در راه آن آمده خائف و ترسانی در روش خود پابرجا و شادمان باش و بدان که گفته های مردم به تو زیانی نمی رساند ( خوشحال باش که پشت سرت حرف می زنند ، زیرا گناهان تو را به حساب آن ها می نویسند و ثواب هایش را به حساب تو ) ولی اگر کارها و رفتارت مخالف قرآن بود و بر خلاف کتاب خدا قدم بر می داری ، چه چیز تو را از خودت غافل و بی خبر ساخته است .

 

الحدیث جلد 2 صفحه 386

 

 

 

امام محمد باقر (ع) : پدرم فرمود : چهار صفت در هرکس باشد اسلامش کامل و گناهش آمرزیده است و هنگام مرگ خدا از او راضی خواهد بود : 

 

1.چون با مردم پیمانی بندد برای خدا به عهدش وفا کند.

 

2.زبانش راستگو باشد.

 

3.از کاری که نزد خدا یا در نظر مردم زشت است شرم کند.

 

4.اخلاقش با زن و فرزندش خوش باشد.

 

نصایح صفحه 197 الی 198

 

امام باقر (ع) : حکایت شخص حریص به دنیا حکایت کرم ابریشم است که هرچه بیشتر بر خود تند راه بیرون آمدنش دورتر شود تا آن که از غصه بمیرد. 

 

اصول کافی جلد 3 صفحه 202

 

 

 

امام باقر (ع) : چون دو مومن به هم بر خورند و مصافحه کنند، خدا به آن ها رو کند و گناهان از چهره آن ها بریزد تا از یکدیگر جدا شوند. 

 

اصول کافی جلد 3 صفحه 264

 

 

 

فضیل گوید از حضرت امام باقر (ع) پرسیدم : آیا برای ظهور امام زمان (عج) وقتی تعیین شده است ؟ امام سه بار فرمودند : آنان که برای ظهور امام زمان تعیین وقت می کنند دروغ می گویند.  

 

کتاب بحارالانوار جلد 52 صفحه 103

 

 

 

 

 

امام باقر (ع) : بهترین عبادت عفت شکم و فرج است. 

 

اصول کافی جلد 3 صفحه 125

 

 

 

 

 

امام باقر (ع) : دعایی که بیشتر امید استجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد دعا برای برادر دینی است در پشت سر او ( در غیاب او ) 

 

اصول کافی جلد 4 صفحه 269

 

 

 

امام باقر (ع) : چیزی دل را بیشتر از گناه فاسد نکند دل که آلوده به گناه شد مغلوب آن گردد تا وارونه شود.  

 

امالی شیخ صدوق مجلس شصت و دوم صفحه 397

 

 

 

امام باقر (ع) : خدای عزوجل برای بدی قفل هایی قرار داده و کلیدهای آن ها را شراب قرار داده و دروغ بدتر از شراب است. 

 

اصول کافی جلد 4 صفحه 35   

 

شرح : اگر همه بدی ها را در یک جا جمع کنید (مانند اتاق) کلید آن شراب است یعنی اگر شراب بخوری همه گناهان را انجام می دهی دروغ بدتر از شراب است.

 

 

 

 

 

امام باقر (ع) : ای جابر زکات روزی انسان را زیاد می کند.  

 

بحارالانوار جلد 78 صفحه 183

 

 

 

امام باقر (ع) : دروغ گفتن باعث خرابی ایمان است. 

 

ارشاد القلوب جلد 2 صفحه

منبع : آرزوی موفقیت برای شماگزیده ای از سخنان کوتاه امام محمد باقر (ع)
برچسب ها : باقر ,امام ,صفحه ,الحدیث ,مردم ,گناه ,امام باقر ,اصول کافی , امام باقر ,محمد باقر ,امام محمد